Πιστοποιήσεις

Η ANATOMIK XEΛΠ δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα και φροντίζει ώστε όλα τα προϊόντα που εξέρχονται του εργοστασίου να είναι άριστης ποιότητας και να τηρούν όλα τα στάνταρ ασφάλειας για τον καταναλωτή/ασθενή.

Οι διοικητικές και παραγωγικές λειτουργίες ακολουθούν όλους τους κανόνες που τίθενται από τα πιστοποιητικά ISO και κατέχει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας για τα προϊόντα της. Επιπροσθέτως, η εταιρεία υποβάλει αρκετά συχνά τα προϊόντα της σε ελέγχους ποιότητας και αξιολόγησης τόσο σε ενδοεταιρικό επίπεδο όσο και αναθέτοντας τους ελέγχους αυτούς σε διεθνείς οίκους αξιολόγησης .